Thursday, August 12, 2010

2009_09_25 Лондонгийн Тобакко Док хотно ( London Tattoo convention ) амжтлттай зохиогдож өндөрлөлөө. Энэ өдөр 200_гаад шивээсчин бас хөгимчин, бүжигчин, ДЖ , гээд дэлхийн өицөг булаи бүрээс цугалсан юм .

             Лондон, Аигли 2009-09-25-27 хооронд болсон эксист төрөлийн Ш.С
                Лондон, Аигли 2009-09-25-27 хуучин ш.с хэрхэи засах нь
  Лондон, Аигли 2009-09-25-27 дээр доор байгаа  ш.с-ийг хэрхэн уялдуулж холбох
             Энэ өдөр мэдээж Азичуудийг ш.с-ний урлаг мартаж болохшуй
              Слева өөрийн гахалтай зурагуудийг бусдад харуулж чадсан юм.
                               Эксист урлагий хүний толгой нүүрэнд хийв
                                    Энэ одорийн гудамжний өнгө
Гудамжид үсгүй толглйндоо ш.с-тэй бүсгүй түүнээс өөр байсангүй. энэ өдөр         загварийн томоохонд тооцогддог ( Suiside Girls ) сэтгүүлийхэнтэй .
                                                Лондогийн гудамж
                                ӨӨрийнхөө гарны ш.с-ийг дэвшүүлсэн юм
              Энэ бүсгүс ш.с-ээ дэвшүүлсэн юм. Ш.с-ний нэр ( tattoo-Queen )
                             Голландын шивээсчин Jeroen Derks
                                 Сонирхогч мөн л ш.с-ээ дэвшүүлсэн юм
Бразилийн шивээсчин биднийг очиход энгийн таталбар ( Nabrosk ) зурж суулаа.

No comments: